Zoeken naar:

Algemeen:

Startpagina

Wie zijn wij

Contact

In de media

Disclaimer

sitemap

U kunt uiterst eenvoudig de bruiloftverzekering afsluiten. Vult u het onderstaande digitale aanvraagformulier in. U ontvangt in enkele dagen de polisbescheiden in huis.

Datum bruiloft *
GEGEVENS AANVRAGER
Naam en voorletters *
geboortedatum *
Adres *
Postcode en Woonplaats *
telefoonnummer *
IBAN (rekeningnummer) *
E-mail adres *
AARD VAN DE BRUILOFT
Te verzekeren bedrag
Namen van de getuigen
Getuige 1
Getuige 2
Getuige 3
Getuige 4
Naam van de ceremoniemeester(s)
Ceremoniemeester 1
Ceremoniemeester 2
WAAR VINDEN DE FESTIVITEITEN PLAATS indien meerdere locaties kunt u dit in de toelichting aangeven
Naam van de trouw locatie *
Plaats *
ALGEMENE VRAGEN Heeft u nog iets mee te delen over eventueel strafrechtelijke verleden, die binnen de afgelopen acht jaar zijn voorgevallen, of andere feiten die voor het beoordelen van deze aanvraag van belang kunnen zijn?
eventuele toelichting:
SLOTVRAGEN De verzekeringsnemer verplicht zich de bruiloftverzekering tegen betaling van premie en kosten in ontvangst te nemen. Betaling zal plaats vinden door een eenmalige automatische incasso op het door u opgegeven rekeningnummer. Tevens verklaart verzekeringsnemer bekend te zijn met de voor deze overeenkomst geldende polisvoorwaarden. Let op, zoals vermeld op de website zijn deze premies exclusief poliskosten en assurantiebelasting.